Co powinienem zrobić, jeśli wydaje mi się, że jestem zbyt blisko napowietrznych linii energetycznych?

Nie należy pracować w pobliżu linii energetycznych. Zalecane odległości różnią się w zależności od jurysdykcji i/lub zakładów energetycznych. Podczas pracy, jazdy, parkowania lub składowania materiałów w odległości mniejszej niż 15 m (49 stóp) od napowietrznych linii energetycznych należy skontaktować się z właściwą jurysdykcją i przedsiębiorstwem energetycznym.

Jeżeli musisz przebywać w pobliżu linii energetycznych, musisz najpierw zadzwonić do swojego zakładu energetycznego, który udzieli Ci pomocy.

Jeśli pojazd zetknie się z linią energetyczną:

  • NIE WOLNO wysiadać z pojazdu.
  • Zadzwoń po pomoc pod numer 911 i do lokalnego zakładu energetycznego.
  • Poczekaj na przyjazd zakładu energetycznego, który poinformuje Cię, kiedy można bezpiecznie wysiąść z pojazdu.
  • Nigdy nie próbuj ratować innej osoby, jeśli nie jesteś do tego przeszkolony.
  • Jeżeli musisz opuścić pojazd (np. pojazd się pali), wyjdź z niego skacząc jak najdalej - co najmniej 45 do 60 cm (1,5 do 2 stóp). Nigdy nie dotykaj jednocześnie pojazdu lub wyposażenia i podłoża. Stopy, nogi i ręce trzymaj blisko ciała.
  • Trzymaj stopy razem (dotykając się) i odsuwaj się, tasując stopami. Nigdy nie rozstawiaj stóp, gdyż grozi to porażeniem lub porażeniem prądem.
  • Przed zrobieniem normalnego kroku odsuń się od pojazdu na odległość co najmniej 10 metrów. Nie wolno wchodzić do podstacji elektroenergetycznych ani innych oznaczonych obszarów.

Nie wolno wchodzić do podstacji elektroenergetycznych ani innych oznaczonych obszarów.