Jakie rodzaje obrażeń powstają w wyniku działania prądu elektrycznego?

Obrażenia spowodowane prądem elektrycznym?

Ludzie doznają obrażeń, gdy stają się częścią obwodu elektrycznego. Ludzie są bardziej przewodnikami niż ziemia (grunt, na którym stoimy), co oznacza, że jeśli nie ma innej prostej drogi, prąd będzie próbował przepłynąć przez nasze ciała.

Istnieją cztery główne rodzaje obrażeń: porażenie prądem (śmiertelne), wstrząs elektryczny, oparzenia i upadki. Do obrażeń tych może dojść na różne sposoby:

Bezpośredni kontakt z odsłoniętymi przewodnikami pod napięciem lub częściami obwodu. Kiedy prąd elektryczny przepływa przez nasze ciało, może zakłócać normalne sygnały elektryczne pomiędzy mózgiem a mięśniami (np. serce może przestać bić prawidłowo, oddech może się zatrzymać, a mięśnie mogą się skurczyć).

Kiedy prąd elektryczny tworzy łuk (przeskakuje, lub "łuki") z odsłoniętego przewodnika pod napięciem lub części obwodu (np. napowietrzne linie energetyczne) poprzez gaz (taki jak powietrze) do osoby, która jest uziemiona (co zapewniłoby alternatywną drogę prądu elektrycznego do ziemi).

Oparzenia termiczne, w tym oparzenia spowodowane ciepłem wytworzonym przez łuk elektryczny oraz oparzenia płomieniem materiałów, które zapalają się w wyniku nagrzania lub zapalenia przez prąd elektryczny lub błysk łuku elektrycznego. Oparzenia kontaktowe spowodowane porażeniem prądem mogą spowodować oparzenie tkanek wewnętrznych, pozostawiając jedynie bardzo małe obrażenia na zewnętrznej stronie skóry.

Oparzenia termiczne spowodowane ciepłem promieniującym od błysku łuku elektrycznego. Promieniowanie ultrafioletowe (UV) i podczerwone (IR) emitowane przez błysk łuku może również powodować uszkodzenia oczu.

Wybuch łuku może obejmować potencjalną falę ciśnienia uwolnioną w wyniku błysku łuku elektrycznego. Fala ta może spowodować obrażenia fizyczne, zapadnięcie się płuc lub wytworzenie hałasu, który może uszkodzić słuch.

Skurcze mięśni lub reakcja przestrachu mogą spowodować upadek osoby z drabiny, rusztowania lub wiadra pneumatycznego. Upadek może spowodować poważne obrażenia.