5 wskazówek, jak rozpoznać zagrożenia - Bezpieczeństwo w miejscu pracy

5 wskazówek, jak identyfikować zagrożenia

Według Bureau of Labor Statistics, w 2016 r. w USA w sektorze prywatnym odnotowano 2,9 miliona urazów i zachorowań bez ofiar śmiertelnych. Oprócz kosztów społecznych, urazy i choroby w miejscu pracy mają duży wpływ na wyniki finansowe pracodawcy.

Według The Occupational Safety & Health Administration (OSHA), szacuje się, że pracodawcy płacą prawie 1 miliard dolarów tygodniowo za same bezpośrednie koszty odszkodowań pracowniczych.

Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim pracownikom i zmniejszyć liczbę urazów, musisz wiedzieć, jak zidentyfikować zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w Twoim miejscu pracy.

W każdym miejscu pracy występują różne zagrożenia bezpieczeństwa, w zależności od branży, lokalizacji i specyficznych funkcji zakładu, jednak każda firma odniesie korzyści z zastosowania się do wskazówek przedstawionych poniżej.

1) Stwórz listę kontrolną bezpieczeństwa

Opracowanie kompleksowej listy kontrolnej bezpieczeństwa jest ważnym pierwszym krokiem w tworzeniu bezpieczniejszego miejsca pracy i stanowi solidną podstawę do identyfikowania i rejestrowania potencjalnych zagrożeń.

Zanim stworzysz listę kontrolną, ważne jest, abyś zapoznał się z przepisami BHP obowiązującymi w Twoim stanie, a następnie uporządkował przepisy dotyczące Twojego miejsca pracy.

Po zakończeniu tych czynności stwórz łatwy do odczytania szablon, który będzie łatwo dostępny dla pracowników i kierowników.

2) Sprawdź, czy nie ma niebezpieczeństwa potknięcia się

Jedną z najczęstszych przyczyn urazów w miejscu pracy są potknięcia i upadki. Tego typu urazy są kosztowne i często można ich uniknąć. Sprawdź swoją firmę pokój po pokoju pod kątem zagrożeń związanych z poślizgnięciem się i potknięciem, takich jak pudełka lub gruz i oznaki wycieków.

Po ich zidentyfikowaniu usuń zagrożenie lub, w przypadku wycieku, ustaw pachołki lub inne znaki ostrzegające pracowników o niebezpieczeństwie. Podjęcie natychmiastowych działań zmniejszy szanse na obrażenia i zapewni bezpieczeństwo pracowników.

3) Przyjrzyj się swojemu oświetleniu

Niewłaściwe oświetlenie może powodować liczne problemy dla pracowników w wielu obszarach obiektu. W przypadku pracowników biurowych korzystających z komputerów, niewłaściwe oświetlenie może powodować zmęczenie oczu skutkujące pogorszeniem wzroku, bólami głowy i innymi dolegliwościami.

Właściwe oświetlenie na klatkach schodowych jest konieczne, aby uniknąć wypadków i zachować zgodność z przepisami. Należy również spojrzeć na zewnątrz obiektu i upewnić się, że pracownicy i goście mają odpowiednie oświetlenie podczas chodzenia z obiektu do parkingu.

4) Sprawdzaj jakość powietrza

Niska jakość powietrza w miejscu pracy może powodować problemy takie jak bóle głowy, zmęczenie, a w ciężkich przypadkach zapalenie płuc i inne dolegliwości układu oddechowego.

Powszechne przyczyny niskiej jakości powietrza w pomieszczeniach to brak wentylacji, wilgoć, zanieczyszczone powietrze i trwające budowy.

Ważne jest, aby sprawdzić pomiary temperatury, wilgotności i przepływu powietrza oraz przeprowadzić obchód w celu zidentyfikowania zapachów, uszkodzeń spowodowanych przez wodę lub innych nieszczelności.

Dodatkowo należy regularnie sprawdzać systemy grzewcze i powietrzne, aby upewnić się, że działają prawidłowo. Jeśli istnieją obszary, które wyglądają niepokojąco, konieczne może być wykonanie testu na obecność radonu lub azbestu.

5) Dbaj o higienę w miejscu pracy

Nieczyste miejsce pracy może być poważnym zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa. W rzeczywistości, Centrum Kontroli Chorób (CDC) szacuje, że każdego roku ponad 20 milionów przypadków ostrego zapalenia żołądka i jelit jest spowodowanych przez Norowirusy.

Norowirus rozprzestrzenia się szybko, głównie przez dotykanie powierzchni lub przedmiotów skażonych norowirusem, a następnie wkładanie dłoni lub palców do ust. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i upewnij się, że wszystkie toalety są sprzątane co najmniej raz dziennie.

Wymagaj od pracowników, aby myli ręce po skorzystaniu z toalety i sprzątali po sobie w salach obiadowych i stołówce.

Chociaż każdy zakład ma swój własny, niepowtarzalny zestaw zagrożeń, powyższe wskazówki stanowią dobry punkt wyjścia do zidentyfikowania niektórych z najczęstszych problemów w zakładzie.

Stanowią one punkt odniesienia, ale dobrym rozwiązaniem jest zlecenie profesjonaliście przeprowadzenia oceny obiektu w celu zidentyfikowania dodatkowych zagrożeń, które mogły zostać przeoczone.