Czynniki zwiększające stres w pracy

Czynniki zwiększające stres w pracy

Stres zawodowy można zdefiniować jako szkodliwe fizyczne i emocjonalne reakcje, które pojawiają się, gdy wymagania pracy nie odpowiadają możliwościom, zasobom lub potrzebom pracownika. Stres w pracy może prowadzić do złego stanu zdrowia, a nawet do obrażeń. Czynniki, które zwiększają stres w pracy to m.in:

Wymagania pracy: Praca wymaga, aby pracownicy pracowali bardzo szybko, intensywnie, mają duże obciążenie pracą, pracują dużo w nadgodzinach i są pod stałą presją czasu. Przełożeni powinni kontrolować te czynniki w sposób sprawiedliwy i obiektywny.

Kontrola pracy: Pracownicy mają niewielką kontrolę nad różnymi aspektami swojej pracy, takimi jak planowanie, przerwy, zróżnicowanie zadań i bardzo mało okazji do podejmowania własnych decyzji. Przełożeni okazują zaufanie, kiedy pozwalają pracownikom podejmować decyzje, które mają wpływ na ich pracę.

Wsparcie współpracowników: Przełożeni i inne osoby oferują bardzo niewielką pomoc lub niechętnie słuchają o problemach. Przełożeni powinni regularnie oferować pomoc, jeśli pracownicy mają problemy.

Informacje zwrotne od kierownictwa: Istnieje niewiele okazji do rozmowy z przełożonymi i kierownikami na temat pracy. Przełożeni powinni poświęcać czas na słuchanie pracowników i regularnie przekazywać im informacje zwrotne.

Przywództwo: Przełożeni i menedżerowie są nadmiernie kontrolujący, przymuszający lub niechętni do współpracy. Przełożeni i menedżerowie powinni prezentować wysokie standardy osobistego, twardego i troskliwego przywództwa. Odpowiedzialność powinna być zarządzana obiektywnie i sprawiedliwie.

Stres fizyczny: Przełożeni muszą kontrolować pracę, aby zapobiec wysokiemu poziomowi zmęczenia, frustracji i braku równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.

Sytuacje te wpływają na środowisko psychospołeczne w miejscu pracy. Przełożeni są odpowiedzialni, w miarę możliwości, za zapewnienie miejsca pracy wolnego od nadmiernego stresu zawodowego.